داخلی و جراحی عمومی

لیست پزشکان مقیم بخش داخلی-جراحی عمومی

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر مژگان شیرانی88710719252متخصص داخلي
دکتر بهروز یزدانی88710719252متخصص داخلي و رماتولوژی
دکتر بهرام کیانی نژاد88713136328متخصص جراحي عمومي
دکتر مرتضی خوانین زاده88713136328 متخصص جراحي عمومي و عروق
دکتر جمشید علیزاده88712966338متخصص غدد
دکتر روبیک به بو88710908321متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص كلوركتال
دکتر رامین خطیب سمنانی88710908321متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی پیشرفته
دکتر سید حامد قدسی88710908321متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی پیشرفته