داخلی و جراحی عمومی

لیست پزشکان مقیم بخش داخلی-جراحی عمومی

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر مژگان شیرانی88710719252متخصص داخلي
دکتر بهروز یزدانی88710719252متخصص داخلي و فوق تخصص رماتولوژی
دکتر بهرام کیانی نژاد88713136328متخصص جراحي عمومي و لاپاراسكوپي
دکتر مرتضی خوانین زاده88713136328 متخصص جراحي عمومي و عروق
دکتر جمشید علیزاده88712966338فوق تخصص غدد
دکتر رامین خطیب سمنانی88710908321متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی پیشرفته