پزشکان میهمان

لیست پزشکان میهمان بیمارستان تهران کلینیک

 

نام پزشک تخصص شماره تماس نام پزشک تخصص شماره تماس
دکتر بهرام رحیمیانارولوژی88792704دکتر جهانگير رافتآنکولوژی88171978
دکتر حسين راهبجراح مغز و اعصاب22850863دکتر حمید رضوانیآنکولوژی22872409
دکتر کمال حسینیاورولوژی88736487دکتر سهيل مهدی پورارتوپدي3-22896152
دکتر بهروز برومندنفرولوژی88721140دکتر فريبر عزیزیارتوپدي22643325-22610896
دکتر محمد اسلامیزنان و زایمان22259531دکتر عليرضا صباغیانارتوپدی88650372
دکتر فاضل الهیآنکولوژی88728859دکتر محمدرضا صفری نژادارولوژي88737945
دکتر سعيد دادعلی ارتوپدی7-88540266دکتر محمدرضا هزارخانیارولوژی33348833
دکتر شيرين تهرانی طریقتکودکان88552394دکتر حسين کیهاناورولوژی88492189
دکترمحمد باقریگوارش22258512دکتر اوشين هاکوپیانجراح عمومی88721888
دکتر همايون واحدیگوارش88733040دکتر عليرضا صابری قوچانیجراح عمومی پلاستیک88537075-88536838
دکتر منيرالسادات حاکمینفرولوژي88503650دکتر مجردیجراح پلاستیک،ترمیمی و سوختگی88788933
دکتر آريا جنابینفرولوژی88659157-88659162دکتر گوهری مقدمداخلی-ریه22901436
دکتر مريم ذوالقدریزنان و زایمان88876554-88192309دکتر رضوان رضانی عدلریه88716170
دکتر فرزاد سعادتارتوپدی88960015دکتر همايون سمیعیزنان و زایمان88732035
دکتر مصطفي پورتقواعفونی88723177دکتر بهروز کاشانچیزنان و زایمان88730030
دکتر عليرضا بی ریاقلب و عروق44229005دکتر محمد عارفزنان و زایمان88723435
دکتر مسعود دوغانی مقدمگوارش88884808دکتر شادي دبیرزادهزنان و زایمان66244098-66302131
دکتر محمد رضوانیمغز و اعصاب22886623دکتر آويز رحیم زادهزنان و زایمان22838095
دکتر شيرزاد ازهریجراح مغز و اعصاب22861137دکتر فريناز صلواتیانزنان و زایمان88738950
دکتر مهشيد امینیکودکان88847234دکتر مهدي صبازنان و زایمان22016341
دکتر نسترن خسروی رستمیکودکان88824325دکتر محمد علیزادهعفونی8-26406467
دکتر ساسان حشمتیزنان و زایمان22228753دکتر سيدحسن مهاجرانیفک و صورت22228511
دکتر عزيز باصرزنان و زایمان88730803-4دکتر شكوفه علاییمغز و اعصاب88326521
دکتر هژير سیگارودیمغز و اعصاب88967127دکتر هوشنگ سندگلنفرولوژی88726201
دکتر حامد قدسی خرسندجراح عمومی8806009-880347318دکتر علي صادقی طاریچشم66405197
دکتر یوسف حسینیاورولوژی88842491دکتر بهروز منجی آزادچشم88723827
دكترميترا بحريني زنان و زايمان 22016341دکتر مهرداد زمانیانکودکان77257539
دکتر محمدرضا خراسانی زادهاورولوژی88889571دکتر بهروز مخلصیگوارش22645507-22646529
دكتر محمد حسن فاني سالك زنان و زايمان 88242031دكتر ساناز گودرزيزنان و زايمان 26640235
دكتر شادي حقي تبريزي داخلي- فوق تخصص غدد 88730803-88730804