بیمه های طرف قرارداد بستری

 بیمه های طرف قرارداد

 

 1-   بانك ملت

2-  بانك مسكن

3-  بانك تجارت

4-   بانك سپه

5-   بانك صنعت و معدن

6-بانك مركزي ايران

7-بيمارستان بانك ملي

8-بانك رفاه كارگران

9-بانك توسعه صادرات

10-بانك كشاورزي

11-بيمه كمك رسان

12-بيمه ايران

13-بيمه آسيا

14-بيمه البرز

15-شركت داده پردازي ايران 

16-شركت سلامت و بهداشت صنعت و معدن و نوين

17-كمك رسان آريا

18-موسسه صندوق رفاه كيش

19-كانون سردفتران و دفتر ياران

20-بيمه سامان

21-بيمه سينا

22-بيمه ملت

23-بيمه رازي

24-بيمه ميهن

25-بيمه پارسيان

26-بيمه آرمان

27-بيمه معلم

28-اموربازنشستگي شركت نفت

29-شركت ايده كاوش

30-بيمه دانا

31-بيمه صداوسيما

32-بيمه دي

33-بيمه ما

34-بيمه توسعه

35-بيمه كارآفرين