زنان و زایمان

لیست پزشکان مقیم بخش زنان و زایمان

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر جواد بیاتی88721841218متخصص و جراح زنان و زايمان
دکتر فروغ شادانلو88716727347متخصص و جراح زنان و زايمان
دكتر مريم السادات ميرعشقي88712937223متخصص و جراح زنان و زايمان