جراحي مغز و اعصاب

لیست پزشکان مقیم بخش مغز و اعصاب

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر لاله كوهي حبيبي88517033213متخصص اعصاب و روان
دکتر منوچهر شیروانی88712938222متخصص جراحي مغز و اعصاب
دكتر همایون بيناي مطلق88713136328متخصص مغز و اعصاب
دكتر محمد رضواني88713136328متخصص مغز و اعصاب
دكتر مهدي سليماني 88712937328متخصص جراحي مغزو اعصاب و ستون فقرات باليرز