داخلی و جراحی عمومی

لیست پزشکان مقیم بخش داخلی-جراحی عمومی

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر مژگان شیرانی88710719252متخصص داخلي
دکتر بهروز یزدانی88710719252متخصص داخلي و فوق تخصص رماتولوژی
دکتر بهرام کیانی نژاد88713136328متخصص جراحي عمومي و لاپاراسكوپي
دکتر مرتضی خوانین زاده88713136328 متخصص جراحي عمومي و عروق
دکتر جمشید علیزاده88712966338فوق تخصص غدد
دکتر رامین خطیب سمنانی88713136328متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی پیشرفته
دكتر زهرا چاوش زاده 88712967326فوق تخصص آسم .آلرژي و ايمونولوژي
دكتر شادي حقي تبريزي88130803325متخصص داخلي -فوق تخصص غدد