گوش و حلق و بینی-چشم

لیست پزشکان مقیم بخش گوش و حلق و بینی-چشم

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر ایرج تهرانی88710907219متخصص و جراح چشم
دکتر رامین صابری نجفی88710908321متخصص و جراح گوش و حلق و بيني