اخبار

اخبار و رویدادهای بیمارستان

 

*انتصاب خانم ليلا خوبرو به سمت مديرروابط عمومي بيمارستان

انجام كليه مراحل كنترل علائم درد و مراقبت هاي اوليه و تشخیص و درمان سندروم‌های درد در كلينيك دكتر رامين روحاني فر

* افتتحاح بخش  ICU جديد

*ارائه سنجه های جدید به بخش ها و واحدها

*طبق دستور مدیریت عامل بیمارستان ترخیص بیماران تا ساعت 14 تعیین گردید.