جراحی

جراحی
تمامی جراحی های مربوط به جراحی عمومی و گوارش -قفسه صدری-کلیه و مجاری اداری- مغزو اعصاب و ستون فقرات -گوش و حلق و بینی- چشم -زنان و زایمان در پنج اطاق عمل مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات مورد لزوم همراه با استفاده از میکروسکوپ – لاپاراسکوپ- آندوسکوپ و تصویربرداری حین عمل که در طبقه سوم بیمارستان واقع شده انجام میگردد.