رمز خود را فراموش کرده اید ؟

برونکوسکوپی

برونکوسکوپی روشی است که به پزشک اجازه می دهد داخل ریه ها، از جمله برونش ها، که مسیر اصلی ورود به ریه ها هستند را بررسی کند. برونکوسکوپی معمولاً با استفاده از یک برونکوسکوپ انعطاف پذیر انجام می شود. با این حال، در شرایط خاص، مانند شرایطی که خونریزی زیادی در ریه های شما ایجاد شده باشد و یا جسم خارجی در مجرای ریه رفته باشد ممکن است نیاز به برونسوپکوپ سفت و سخت باشد. دلایل شایع در مورد نیاز به برونکوسکوپی سرفه مداوم، عفونت یا چیز غیر معمول است که در رادیوگرافی قفسه سینه یا آزمایش دیگر مشاهده می شود. در طی بعضی از مراحل، دستگاه های مخصوصی مانند ابزاری برای بدست آوردن بیوپسی (نمونه برداری) یا لیزر برای کاهش اندازه تومور مجاری هوایی ممکن است از طریق برونکوسکوپ عبور داده شوند.

بالا طراحی و توسعه : چلیپا