مراسم روز پرستار بیمارستان تهران کلینیک

به مناسبت روز پرستار ،جشن روز پرستار در بیمارستان تهران کلینیک باحضور ریاست ومدیریت ومدیریت پرستاری و جمعی از پرستاران در دفتر پرستاری برگزار شد.در این جشن پرستاران ومسئولین بیمارستان روز تولد حضرت زینب کبری (س) که مصادف با روز پرستار است را ارج نهاده وپرستاران میلاد باسعادت آن بزرگوار را که مقارن با روز پرستار است افتخاری برای جامعه پرستاری دانستند