برگزاري مراسم هفته پرستار باحضور رياست محترم بيمارستان و مديريت

روز پرستار

به مناسبت روز پرستار ،جشن روز پرستار در بیمارستان تهران کلینیک باحضور ریاست محترم بيمارستان  ومدیریت ومدیریت پرستاری

و حضور جناب سرهنگ محمدي رئيس كلانتري سنايي

حضور جناب آقاي مهندس مهرپسند شهردار ناحيه 3 منطقه 6

و معاونت اجتماعي آقاي مهندس نظري

تبريك به مناسبت گراميداشت روز پرستار