رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پذیرش

پذيرش بيمارستان تهران کلینیک مشابه ساير واحدهای پذيرش بيمارستانی، نسبت به بستری بيماران ارجاع شده از سوی اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:

جهت بستری، ارائه اصل و كپی كارت ملی و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعی و يا خدمات درمانی) الزامی است.
اولويت بستری بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت می باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه می شود در صورت بستری روز قبل از جراحی، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت 14 به بعد مراجعه فرماييد.
قبل از دريافت بيمه تكميلی لطفاً از اصل نامه پزشك كپی گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.
بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.
کارت همراه را هر 24 ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتی تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت 7 صبح روز بعد خواهد بود)
ساعات ملاقات جهت بخش های عمومی 2 الی 4 و بخش های ویژه 3 الی 4 می باشد

ساعت کار واحد پذيرش:
واحد پذيرش بيمارستان تهران کلینیک در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.

بالا طراحی و توسعه : چلیپا
طراحی سایت : چلیپا