برگزاری مراسم هفته پرستار باحضور ریاست محترم بیمارستان و مدیریت

روز پرستار

به مناسبت روز پرستار ،جشن روز پرستار در بیمارستان تهران کلینیک باحضور ریاست محترم بیمارستان  ومدیریت ومدیریت پرستاری

و حضور جناب سرهنگ محمدی رئیس کلانتری سنایی

حضور جناب آقای مهندس مهرپسند شهردار ناحیه ۳ منطقه ۶

و معاونت اجتماعی آقای مهندس نظری

تبریک به مناسبت گرامیداشت روز پرستار