چهارشنبه 28 دی 1401 / نوشته شده در : اخبار و رویدادها
نمونه گیری رایگان در محل
نمونه گیری رایگان در محل و منزل در کل نقاط شهر تهران توسط تکنیسین های مجرب آزمایشگاه بیمارستان تهران کلینیک در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود