اورولوژی-کودکان

لیست پزشکان مقیم بخش اورولوژی-کودکان

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر فرزین وکیل88712966338

جراح كليه و مجاري ادراري (ارولوژيست)
دکتر یاسمن ابطحی88710650205متخصص اطفال
دکتر شیرین تهرانی طریقت88713136328متخصص اطفال
دکتر ناصر جواهرتراش88712967326متخصص اطفال