اخبار

اخبار و رویدادهای بیمارستان

*انتصاب خانم فاطمه عمراني به عنوان سوپروايزر پرستاري

انتصاب آقاي داريوش سعيدي به عنوان مديريت داخلي بيمارستان

انجام كليه مراحل كنترل علائم درد و مراقبت هاي اوليه و تشخیص و درمان سندروم‌های درد در كلينيك دكتر رامين روحاني فر

*افتتاح کلینیک جراحی کودکان اقای دکتر سید سهیل بن رضوی

*انتصاب خانم سیما پزشکی به عنوان کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

*معرفی آقای حمیدرضا عیسایی به عنوان کارشناس بهداشت محیط

*ارائه سنجه های جدید به بخش ها و واحدها

*طبق دستور مدیریت عامل بیمارستان ترخیص بیماران تا ساعت 14 تعیین گردید.