اخبار

اخبار و رویدادهای بیمارستان

* افتتاح کلینیک درد آقای دکتر رامین روحانی فر

*افتتاح کلینیک جراحی کودکان اقای دکتر سید سهیل بن رضوی

*انتصاب خانم الهام یونسی به عنوان سوپروایزر کنترل عفوت

انتصاب خانم فاطمه الهی به عنوان سرپرستار بخش جراحی

*انتصاب خانم سیما پزشکی به عنوان کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

*معرفی آقای حمیدرضا عیسایی به عنوان کارشناس بهداشت محیط

*ارائه سنجه های جدید به بخش ها و واحدها

*شروع دوره آموزش Word از مهر ماه جهت تعدادی از کارکنان

*طبق دستور مدیریت عامل بیمارستان ترخیص بیماران تا ساعت 14 تعیین گردید.

*آغاز دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال بیمارستان های خصوصی تهران

 در این دوره تیم بیمارستان تهران کلینیک با تیم های بیمارستان بهمن، پیامبران، دی و شرکت تهران    ستورز همگروه می باشد.

 بازی اول تیم بیمارستان با تیم پیامبران در تاریخ 95/8/21 انجام گردید که نتیجه بازی 3-1 به نفع تیم بیمارستان تهران کلینیک به پایان رسید.

ضمن تشکر از مربی و سرپرست تیم آقای محمد خراشادی زاده، رضا نقوی و محمد هاشمی اعلام می گردد: مسابقه دیگری در تاریخ 95/8/28 ساعت 19 در پژوهشگاه نفت با تیم بیمارستان بهمن، در تاریخ 95/9/5 با تیم دی و در تاریخ 95/9/12 با شرکت تهران ستورز برگزار می گردد. امیدواریم تیم فوتسال بیمارستان در تمام مسابقات موفق بوده و جام پیروزی را بدست آورد.