دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بيمارستان تهران كلينيك جهت تكميل كادر درماني و پشتيباني خود كه از طريق مصاحبه انتخاب خواهند شد ، از متقاضيان (تهران و كرج) واجد شرايط كه داراي سلامت جسمي و رواني باشند بصورت تمام وقت در رشته هاي مشروحه ذيل دعوت به همكاري مينمايد. متقاضيان ميتوانند پس از مطالعه عناوين شغلي مورد نياز ، در صورت دارا بودن شرايط احراز شغل اطلاعات مورد نياز را بطور كامل در فرم مخصوص ثبت و ارسال نمايند يا رزومه كاري خود را به آدرس ايميل بيمارستان info@tehranclinic.ir ارسال نمايند تا پس از بررسي هاي لازم بنحو مقتضي از واجدين شرايط دعوت بعمل آيد.

رديف

عنوان شغلي

شرايط احراز شغل

 
 
1

 

كارشناس پرستاري

 

 

1.       دارا بودن گواهي پايان طرح نيروي انساني

2.       داشتن تجربه مفيد در شغل مورد نظر

3.       آشنايي با كامپيوتر در حد كاربري سيستم مكانيزه اطلاعات بيمارستاني

 
 2

كارشناس مدارك پزشكي 

 1-خانم

2- داشتن سابقه كارمرتبط

                                          88712931-داخلي895
 

درصورت درخواست جهت شغل هاي خارج از جدول فوق با درج سمت مورد تقاضا رزومه كاري خود را به ايميل بيمارستان ارسال نماييد تا در صورت نياز با شما تماس گرفته شود.

(فرم درخواست به همکاری از لینک زیر قابل دانلود می باشد)

دانلود (PDF, 325KB)