بیهوشی

لیست پزشکان مقیم بیهوشی

 

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دکتر بيژن صدرعضدي88712939299متخصص بيهوشي
دكتر محمد علي خراساني88712939230متخصص بيهوشي
دکترشهریار امینی88712939230متخصص بيهوشي
دکتر رامین روحانی فر88710908321متخصص بيهوشي , فلوشيپ درد
دکترهمایون وکیل88712939230متخصص بيهوشي