اورژانس

 اورژانس
اورژانس بیمارستان واقع در طبقه همکف بصورت 24ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران اورژانس بوده و با توجه به دارا بودن 11 تخت بستری و تحت نظر و وجود کلینیک های متعدد بیمارستان که متخصصین مربوطه بصورت تمام وقت در آنها مشغول مداوای بیماران هستند دسترسی به آنها را به سرعت و راحتی ممکن ساخته و بهترین سرویس دهی را برای بیماران اورژانس فراهم می سازد.