رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آموزش عمومی

بیمارستان تهران کلینیک در راستای ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه و بیماران اقدام به تهیه پمفلت‌های آموزشی با عناوین مختلف نموده است :

- راهنماي مراقبت در منزل از بيمار مبتلا به بيماري حاد تنفسي
- مضرات سيگار
- آموزش هاي لازم براي پيشگيري و كنترل فشار خون
-سكته مغزي چيست؟
- پيشگيري از ديابت
- ورزش و فعاليت بدني براي زندگي بهتر
- كليپ ورزش و فعاليت فيزيكي
- تغذیه سالم، الگوهای صحیح غذایی
- پيشگيري از حمله قلبي و سكته مغزي-خودمراقبتي
- بيماري قلبي و حمله قلبي- خودمراقبتي
- شناسايي و پيشگيري از سرطان-خودمراقبتي
- تنگي نفس/آسم- خودمراقبتي
- فشار خون

- پمفلت اقدامات اولیه در برخورد با فرد مسموم (خوراکی)
- استندضد عفونی دست ها
- استند گندزداها
- پيشگيري از مسمومیت‌های ناشي گياهان سمي
- پمفلت مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی
- پيشگيري از مسموميت ناشي از گزیدگی‌ها
- گزارش احصاي پيام هاي پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي ويژه عموم مردم
- پيشگيري از مسمومیت ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و محرک
- پيشگيري از مسمومیت با متانول
- استند مصرف مخدر و آرام بخش همزمان
- استند پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، محرک و الکل
- استند چگونه از بروز مسمومیت با قرص برنج جلوگیری کنیم؟
- پیشگیری از مسمومیت ناشی از شوینده ها- کرونا ویروس
- مسمومیت با ارگانوفسفره ها و سرب
- نظام مراقبت مسمومیت با سرب
- استند پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن
- استند چگونه از بروز مسمومیت با منوکسیدکربن جلوگیری کنیم؟
- پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منو کسید کربن
- تراکت ایمن سازی منازل در خصوص جلوگیری از بروز مسمومیت دارویی
- استند استامینوفن
- استند پیشگیری از مسمومیت در کودکان
- استند کنجکاوی کودکان
- استند مصرف متادون توسط کودکان
- پمفلت ایمن سازی منازل (مسمومیت )
- پمفلت مسمومیت غذایی در کودکان
- مسمومیت کودکان
- استند چگونه از بروز مسمومیت ناشی از داروها پیشگیری نماییم
- استند داروهای هورمونی و بدنسازی
- استند صدمات کلیوی داروها
- تراکت مسمومیت دارویی و اقدامات اورژانسی

بالا طراحی و توسعه : چلیپا