برگزاری هفته سلامت در بیمارستان تهران کلینیک

هفته سلامت در بیمارستان تهران کلینیک

هفته سلامت سال 99 از یکم تا هفتم اردیبهشت در سراسر کشور امسال با شعار محوری حمایت همگانی از مدافعان سلامت برگزار می شود.

عناوین روز شمار ایام هفته سلامت سال 99 به شرح زیر است:

  • دوشنبه 1399/2/1 بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا
  • سه شنبه 1399/2/2 پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا
  • چهارشنبه 1399/2/3 آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا
  • پنج شنبه 1399/2/4 هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا
  • جمعه 1399/2/5 روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا
  • شنبه 1399/2/6 مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا
  • یکشنبه 1399/2/7 هر “رسانه” یک “پایگاه سلامت” در مقابله با کرونا