رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ترخيص

كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستري از طريق واحد ترخيص انجام مي گيرد.
مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه هاي درماني به واحد ترخيص مراجعه نمايند:

بيماران آزاد (بيماراني كه بيمه تكميلي ندارند و بهصورت آزاد مراجعه مي كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري
بيماران طرف قرارداد با بيمه هاي تكميلي بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري و اصل معرفينامه بيمارستان

ضمناً تنها مرجع رسمي بيمارستان جهت پاسخگويي به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه هاي بيمه ها، واحد حسابداري ترخيص ميباشد. لطفاً جهت اطلاع به صورت حضوري به اين واحد مراجعه فرماييد.

بيمارستان تهران کلینیک با بيمه هاي تأمين اجتماعي،‌ خدمات درماني و نيروهاي مسلح طرف قرارداد نمي باشد.
همراه داشتن كارت ملي و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامي مي باشد (بنا به درخواست برخي از بيمه هاي تكميلي)

ساعت کار واحد ترخيص:
روزهاي عادي:‌ از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر
روزهاي تعطيل: از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهر

بالا طراحی و توسعه : چلیپا