رمز خود را فراموش کرده اید ؟

راهنمای طبقات و بخش ها

طبقه نهم

واحد مالی - سالن کنفرانس

طبقه هشتم

بخش جراحی، داخلی، مغز اعصاب و ارتوپدی - بستری انكولوژی

طبقه هفتم

بخش جراحی عمومی، گوارش و اورولوژی

طبقه ششم

ICU

طبقه پنجم

CCU - بخش قلب و داخلی

طبقه چهارم

بخش جراحی زنان و زايمان - بستری اطفال - بستری نوزادان

طبقه سوم

اتاق عمل - بلوك زايمان - واحد CSR

طبقه دوم

كلينيك دوم - واحد الكترو نوار قلب - واحد كامپيوتر - كتابخانه

طبقه اول

كلينيك اول - نوار مغز - شنوايی سنجی - بايگانی - تغذيه

طبقه همکف

پذيرش، ترخيص، صندوق - آزمايشگاه - بخش اورژانس - تجهيزات پزشكی - باجه بانك ملت - مديريت - واحد اداری - داروخانه - كافی شاپ - انتظامات - سرويس بهداشتی

طبقه منفی یک

آندوسكوپی - راديولوژی - پزشكی هسته ای - فيزيوتراپی - سالن غذاخوری - لاندری - نمازخانه - انبار مركزی - آشپزخانه - سی تی اسكن

طبقه منفی دو

واحد تاسيسات - واحد تعميرات - سردخانه

بالا طراحی و توسعه : چلیپا
طراحی سایت : چلیپا