رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساعات ملاقات

ساعات ملاقات:

  • ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2 تا 4
  • بخش هاي ويژه هر روز هفته از ساعت 3 تا 4

 

ساعات سرو غذا:

  • صبحانه: 9-6
  • ناهار: 13-12
  • شام: 19:30-18

امكان دريافت غذاي ويژه وجود دارد.

بالا طراحی و توسعه : چلیپا