رمز خود را فراموش کرده اید ؟

موقعیت های شغلی مورد نیاز

متقاضی محترم در صورت تمایل به همکاری با بیمارستان تهران کلینیک روی موقعیت شغلی مورد نظر کلیک کنید و فرم استخدام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به تخصص شما، پس از بررسی رزومه از شما برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

پرستار شيمي درماني و بخش ويژه و ماما

(زن و مرد )
داراي تجربه باليني

كارشناس کام‍‍پيوتر و HelpDesk

(زن )
آشنایی به سرویس های مایکروسافت

بالا طراحی و توسعه : چلیپا
طراحی سایت : چلیپا