رمز خود را فراموش کرده اید ؟

موقعیت های شغلی مورد نیاز

متقاضی محترم در صورت تمایل به همکاری با بیمارستان تهران کلینیک تا تاریخ 99/12/28 روی موقعیت شغلی مورد نظر کلیک کنید و فرم استخدام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به تخصص شما، پس از بررسی رزومه از شما برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

پرستار آنکولوژی

(زن و مرد 1 نفر)
داراي تجربه باليني

پرستار ویژه

(زن و مرد 2 نفر)
داراي تجربه باليني

پرستار جنرال

(زن و مرد 2 نفر)
داراي تجربه باليني

بالا طراحی و توسعه : چلیپا
طراحی سایت : چلیپا