رمز خود را فراموش کرده اید ؟

موقعیت های شغلی مورد نیاز

متقاضی محترم در صورت تمایل به همکاری با بیمارستان تهران کلینیک روی موقعیت شغلی مورد نظر کلیک کنید و فرم استخدام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به تخصص شما، پس از بررسی رزومه از شما برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

پرستار جنرال و پرستار آنکولوژی

(زن و مرد )
داراي تجربه باليني

پرستار شيمي درماني و بخش ويژه

(زن و مرد )
داراي تجربه باليني

كارشناس مامايي

(زن و مرد )
داراي تجربه باليني

بالا طراحی و توسعه : چلیپا
طراحی سایت : چلیپا