رمز خود را فراموش کرده اید ؟

در صورت دارا بودن شرایط احراز شغل اطلاعات مورد نیاز را بطور کامل در فرم مخصوص ثبت و ارسال نمایند تا پس از بررسی های لازم بنحو مقتضی از واجدین شرایط دعوت بعمل آید.

 • مشخصات فردی

 • عنوان شغلی مورد نیاز

 • سوابق تحصیلی(حداقل یك مورد)

 • عنوان مدركرشته و گرایشمحل تحصیلمعدلمحل گذراندن طرحزمان گذراندن طرح 
 • سوابق شغلی و مدیریتی

 • عنوان شغلنوع استخدامنام سازمانمدتعلت ترك كارآخرین حقوق دریافتیتلفن محل كار 
 • دیگر مهارتها, تخصص ها و دوره ها

 • حداکثر حجم قابل بارگزاری 2 مگابایت
  فایل های مجاز doc , docx , pdf
  Accepted file types: doc, docx, pdf, Max. file size: 2 MB.
 • آشنایی با مقررات بیمارستان

 • مقررات بیمارستان

  *فرایند استخدام در بیمارستان پس از اعلام نیاز مسئول واحد مربوطه به مدیریت پرستاری یا مدیریت داخلی وتایید هیئت مدیره انجام می گردد . * درخواست استخدام در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود . * مراجعین فرم استخدام را تکمیل نموده و بعد از مصاحبه وتایید مدیریت بصورت آزمایشی مشغول به کار می شوند. * بعد از دوره آموزشی پس از تایید مسئول واحد مراحل عقد قرارداد انجام می گردد. * در بدو استخدام مدارک توسط پرسنل جدیدالورود تکمیل وتحویل کارگزینی می گردد و قرارداد استخدامی طبق ظوابط بیمارستان با پرسنل تنظیم می گردد. * اجرای کلیه بندهای قرارداد از سوی پرسنل وبیمارستان الزامی است و هر ماه مطابق با قوانین وجوهی بابت حق بیمه و مالیات از حقوق کسر می گردد. * ساعت ورود و خروج پرسنل به وسیله دستگاه تایمکس بعد از شناسایی وثبت اثر انگشت پرسنل کنترل می گردد. * ساعت کاری براساس جدول ذیل می باشد . شیفت صبح شیفت عصر شیفت شب پرسنل اداری 12-7 19-13 19-7 7-14:20 * در صورت عدم حضور در شیفت موظفی چه با اطلاع وچه بدون اطلاع غیبت محسوب می گردد ومطابق مقررات برخورد می گردد. * در صورت نیاز به مرخصی استحقاقی پرسنل بایستی قبل از روز بیستم هر ماه درخواست خود را به مسئول بخش تحویل و در تعیین جانشین همکاری نمایند . *مرخصی استحقاقی در هر ماه 2.5 روز طبق قوانین کار می باشد . * در صورت نیاز به مرخصی اظطراری برگ درخواست مرخصی در همان روز تکمیل و تحویل مسئول واحد می گردد * پرسنل بایستی در صورت بیمار شدن به بیمارستان مراجعه و برگ معرفی نامه سوپروایزر به پزشک معتمد بیمارستان مراجعه و از شرایط مرخصی استعلاجی طبق قوانین استفاده نمایند . * مرخصی استعلاجی به میزان 3 روز در سال با تایید پزشک معتمد می باشد . * در بدو استخدام فرم شرح وظایف به پرسنل تحویل داده می شود و پرسنل بعد از مطالعه فرم را امضا وبه مسئول واحد تحویل می نمایند . * یونیفرم پرسنل طبق قوانین واستاندارد وبا رعایت پوشش اسلامی می باشد * نصب کارت شناسایی پرسنلی بر روی یونیفرم الزامی است. * کتابچه های آموزشی در بدو استخدام به پرسنل جدیدالورود جهت مطالعه معرفی می گردد . * فرم PDP ( برنامه توسعه فردی ) در بدو استخدام تحویل پرسنل می شود تا نیازهای آموزشی خود را اعلام نمایند ومسئولین بهبود کیفیت طبق این فرم برنامه آموزشی سالیانه را تدوین می نمایند. * پرسنل جدیدالورود بایستی به واحد کنترل عفونت مراجعه واقذام به تکمیل پرونده بهداشتی نمایند و درصورت نیاز واکسیناسیون طبق نظر کارشناس مربوطه ومتخصص عفونی برای پرسنل انجام می گردد . * کلیه پرسنل بایستی اصل ادب، نزاکت، خوشرویی وایجاد ارتباط مناسب با بیماران ، همکاران و مراجعین را رعایت نمایند. حقوق ومزایا : * حقوق ومزایا کارکنان طبق کتاب طرح طبقه بندی مشاغل وحقوق اعلام شده توسط وزارت کار ورفاه اجتماعی به صورت ماهیانه پرداخت می گردد. مبلغ تعریف شده ای نیز طبق تایید مدیر مربوطه ماهیانه به عنوان مزایا پرداخت می شود . اضافه کار : * در صورتیکه ساعت کار در هفته بیش از 44 ساعت باشد میزان 40% به ساعت کاری اضافه شده و به فرد اضافه کار داده می شود . برای ساعت کار در شیفت شب نیز 35% اضافه پرداخت می گردد . ارتقای شغلی : احراز ارتقای شغلی براساس سابقه کار ، نوع فعالیت ورضایتمندی مسئولین پس از تایید مترون، مدیریت بیمارستان وهیئت مدیره صورت می گیرد . مرخصی : مرخصی استحقاقی - ماهیانه 5/2 روز می باشد و پرسنل درخواست مرخصی را قبل از روز بیستم هر ماه با مسئول بخش مطرح کرده و در تعیین جانشین همکاری می کنند . مرخصی استعلاجی - در صورت بیمار، شدن پرسنل به بیمارستان مراجعه نموده و با برگه معرفی نامه سوپروایزر وقت به پزشک معتمد بیمارستان مراجعه و از شرایط مرخصی استعلاجی طبق قوانین استفاده می کنند . ( میزان مرخصی استعلاجی 3 روز در سال می باشد )

بالا طراحی و توسعه : چلیپا
طراحی سایت : چلیپا