رمز خود را فراموش کرده اید ؟

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی CCU

بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU یکی از بخش های بیمارستان ها ست که به صورت ویژه به منظور مراقبت از بیمارانی که دچار حملات قلبی، آریتمی و دیگر انواع مختلف بیماری های قلبی شده اند و نیاز به نظارت و درمان مستر دارند، ایجاد شده است.

مهم ترین ویژگی بخش CCU فراهم بودن نظارت مستمر بر ریتم قلب با استفاده از سیستم مانیتورینگ قلبی مرکزی است.

بیمارستان تهران کلینیک دارای بخش مراقبت های ویژه قلبی کامل و مجهز است این بخش بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی تجهیزاتی طراحی شده است. بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان و یا بعد از آنژیوگرافی، در این بخش بستری و ویزیت می شوند.

حضور پزشکان مجرب، مراقبت های مسئولانه و وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند این بخش می باشد

بالا طراحی و توسعه : چلیپا