رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مسئولین و اعضای کمیته

لیست اعضای کمیته برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان تهران کلینیک به شرح زیر می باشد:

 1. دکتر شجاع الدين ترحم جوي  مسئول فنی بیمارستان
 2. دکتر بیژن صدر عضدی مدیر عامل بیمارستان
 3. دکتر احمد شفیعی عضو تیم حاکمیتی
 4. دکتر عباس صابری قوچانی عضو تیم حاکمیتی
 5. دکتر حسین بهداد عضو تیم حاکمیتی
 6. دکتر منوچهر شیروانی عضو تیم حاکمیتی
 7. دکتر علی محمد مصدق راد مشاور برنامه‌ریزی استراتژیک بیمارستان
 8. خانم الهام يونسي مترون بیمارستان
 9. آقاي  داريوش سعيدي مدیر بیمارستان
 10. خانم نيلوفرناظري سوپروایزر آموزشی
 11. آقای پیمان هوشمند مدیر مالی بیمارستان
 12. خانم لیلا بیات مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان
بالا طراحی و توسعه : چلیپا