نمونه گیری رایگان در محل

نمونه گیری رایگان در محل

نمونه گیری رایگان در محل و منزل در کل نقاط شهر تهران توسط تکنیسین های مجرب آزمایشگاه بیمارستان تهران کلینیک در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود